Promócie absolventov MBA, DBA a LL.M. na pobočke Collegium Humanum v Poznani

Vedecký krúžok Volontarium, s pôsobnosťou pri rzešovskom detašovanom pracovisku Collegium Humanum, zorganizoval veľkú zbierku mikulášskych darčekov pre deti z oddelenia Kliniky detskej onkohematológie v Klinickej vojvodskej nemocnici č. 2 sv. kráľovnej Jadvigi v Rzešove.

Pod heslom „DARUJ DROBCOVI ÚSMEV” vznikli balíčky, v ktorých nechýbali hračky, knihy, nálepky, veselé ponožky a iné drobnosti, ktoré zaiste vyvolajú úsmev na tváričkách smelých bojovníkov.

 

Darčeky boli odovzdané 9. decembra a v súvislosti s výnimočnou epidemiologickou situáciou budú darčeky zverené zamestnancovi oddelenia, ktorý ich odovzdá každému z detí.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348