Promócie absolventov MBA na Kurpiovsku

Dňa 3. júla 2020 sa v Ostrolenke uskutočnila slávnostná promócia absolventov postgraduálneho štúdia Executive Master of Business Administration (MBA) pre poslucháčov z Kurpiovského regiónu. Slávnostnej promócii predsedal  JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. – rektor Collegium Humanum, spolu s prorektormi Aleksandrou Nowosad, MBA, a Michałom Jurczykom, DBA.  Tejto veľkolepej slávnosti ukončenia štúdia Executive Master of Business Administration (MBA) sa zúčastnil aj pán Marcin Grabowski – predseda delegatúry Mazoveckého vojvodského úradu v Ostrolenke a člen rady Mazoveckého vojvodstva, a tiež zástupca inšpektora Krzysztof Szymański – veliteľ mestskej polície v Ostrolenke, ako aj dr. Piotr Kosiak. V mene absolventov sa prihovoril JM dr. Roman Gawrych, MBA – rektor Vysokej sociálno-ekonomickej školy v Gdaňsku a Mgr. Rafał Grono, MBA. Všetkým absolventom srdečne gratulujeme.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348