Promócie absolventov postgraduálneho štúdia MBA, DBA, LL.M., IOD

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348