Promócie absolventov v Košiciach – Október 2022

Dňa 16. októbra 2022 nastala vzácna chvíľa pre Collegium Humanum – Košice. Prvýkrát v histórii košickej pobočky sa uskutočnili slávnostné promócie absolventiek a absolventov vo všetkých študijných programoch. Je pre nás cťou, že sme mohli tento neopakovateľný moment prežiť spoločne s našimi absolventkami a absolventmi a ich rodinnými príslušníkmi. Elegancia prítomných dám a dôstojnosť pánov len podčiarkli vznešenosť tohto ceremoniálu, ktorý sa konal na mieste s dlhou a významnou históriou v Hoteli Double Tree by Hilton v srdci mesta Košice. Naša srdečná vďaka patrí tiež vedeniu Collegium Humanum na čele s prorektorom Collegium Humanum JM prof. CH dr. hab. Arkadiuszom Durasiewiczom, MBA a riaditeľom postgraduálnych štúdií Collegium Humanum Mgr. Michalom Wojtalom, MBA, a tiež veľadôstojným hosťom z rôznych univerzít, ako aj pedagógom Collegium Humanum – Košice, ktorí poctili slávnostný ceremoniál svojou prítomnosťou.

Ešte raz srdečne blahoželáme našim absolventkám a absolventom a prajeme im veľa úspechov v súkromnej aj profesionálnej oblasti života. Veríme, že budú šíriť dobré meno a nadobudnuté poznatky Collegium Humanum – Varšavskej Univerzity Manažmentu na čele s Jej Magnificenciou Dr.h.c. mult. prof. Ing. Pawlom Czarneckým, PhD., MBA, DBA, LL.M., MPH, ktorému rovnako ďakujeme za dlhoročnú odbornú a profesionálnu spoluprácu.

Nezabúdajme, že človek nikdy nemá veľa možností, no vždy má aspoň jednu – ostať človekom. Be more HUMANum.

 

Dovidenia opäť o rok!

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu

Zámocká 34, 811 01 Bratislava (Staré Mesto-Hrad), Slovensko

 

IČO 381457997

DIČ PL5252765348