Promócie absolventov v Košiciach – September 2023

Dňa 16. septembra 2023 nastala vzácna chvíľa pre Collegium Humanum – Košice. Po druhýkrát v histórii košickej pobočky sa uskutočnili slávnostné promócie absolventiek a absolventov v postgraduálnych študijných programoch MBA, MPH, MSc., LL.M., DBA, DSc. a ďalších. Je pre nás cťou, že sme mohli tento neopakovateľný moment prežiť spoločne s našimi absolventkami a absolventmi a ich rodinnými príslušníkmi. Elegancia prítomných dám a dôstojnosť pánov len podčiarkli vznešenosť tohto ceremoniálu, ktorý sa konal na mieste s dlhou a významnou históriou v Hoteli Double Tree by Hilton v srdci mesta Košice. Naša srdečná vďaka patrí tiež vedeniu Collegium Humanum na čele s Jej Magnificenciou Dr.h.c. mult. prof. Ing. Pawlom Czarneckým, PhD., MBA, LL.M., MPH, DBA rektorom Collegium Humanum a honorárnym konzulom Uzbekistanu a tiež veľadôstojným hosťom z rôznych univerzít, ako aj pedagógom Collegium Humanum – Košice, ktorí poctili slávnostný ceremoniál svojou prítomnosťou.

 

Študenti svoje diplomy získali tvrdou prácou. Úprimne im želáme, aby nadobudnuté poznatky zo štúdia reálne aplikovali a využili v praxi, aby boli „Be more Humanum“ ako to uvádza samotné heslo Univerzity a tá mohla byť na Vás právom hrdá. Nie nadarmo je aj jej mottom „vzdelávanie pre úspech“!

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu

Zámocká 34, 811 01 Bratislava (Staré Mesto-Hrad), Slovensko

 

IČO 381457997

DIČ PL5252765348