Slávnostná promócia absolventov psychológie v Poznani

14. decembra 2023 sa v sídle Collegium Humanum v Poznani uskutočnila slávnostná promócia absolventov jednostupňového magisterského štúdia v odbore psychológia. Absolventi si diplomy prevzali z rúk JM rektora prof. dr. hab. Pawła Czarneckieho, MBA, dr h.c., honorárneho konzula Uzbekistanu a prezidenta Akademii Medycznej Humanum.

 

Každému z absolventov ešte raz srdečne gratulujeme k získaniu diplomu.

 

Svojou prítomnosťou na slávnosti nás poctili: pani profesorka Anna Karocinska – prorektorka pre študijné programy, pán profesor Hubert Paluch, MBA, MSc. – prorektor pre kvalitu vzdelávania, pani profesorka Jolanta Vogt-Hajder, pán profesor Jakub Adamczewski, pani dr. Matylda Pachowicz, pani dr. Małgorzata Tyszkowska. Ďakujeme za Vašu účasť.

 

Počas stretnutia bol za prorektora pobočky Collegium Humanum v Poznani vymenovaný pán prof. dr. Jakub Adamczewski.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348