Slávnostné odovzdanie menovaní novým členom Konventu Collegium Humanum

27. júla 2021, počas slávnostného večera pri príležitosti promócie absolventov Collegium Humanum v hudobnom divadle ROMA vo Varšave, JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki – rektor Collegium Humanum, vymenoval nových členov Konventu – Konzultačnej rady pre biznis Collegium Humanum.

Nomináciu získali:

– Przemysław Cichocki, EMBA, DBA, člen vedenia Legionovského okresu,

– JM rektor – veliteľ Hlavnej hasičskej školy v Poľsku, prof. brig. dr inż. Mariusz Feltynowski,

– Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč CSc. – dekan Podnikovo-hospodárskej fakulty EÚ v Bratislave so sídlom v Košiciach Visit Košice Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovensko)

– prof.  Jaroslaw J. Fedorowski, MD, PhD, MBA, FACP, FESC, predseda Poľskej federácie nemocníc,

– Piotr Winek, MBA – zakladateľ a predseda Manager Business Hub

Úlohou Konventu, ako hlavnej externej zainteresovanej strany, je podpora pedagogického, vedeckého a organizačného rozvoja univerzity, ako aj formovanie študijných programov, ale aj celkovej stratégie a rozvoja Collegium Humanum.

Novým členom Konventu srdečne gratulujeme a ďakujeme za spoluprácu.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348