Slávnostné odovzdávanie Zlatých medailí za úspech Collegium Humanum

Počas hlavnej slávnosti Inaugurácie akademického roku 2022/23 Collegium Humanum dňa 26. októbra 2022 v Poľskom divadle Arnolda Szyfmana vo Varšave, rektor Collegium Humanum JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki dr h.c. honorárny konzul Uzbekistanu v Poľsku, odovzdal Zlaté medaily za úspech, ktoré sa udeľujú za významnú vedeckú, kultúrnu a sociálnu činnosť.

 

Zlaté medaily za úspech boli udelené: dekanovi Podnikovohospodárskej fakulty Košice, členovi Konventu Collegium Humanum, dr. h.c. prof. RNDr. Michalovi Tkáčovi CSc. a Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorú prevzal jej rektor JM prof. dr hab. nauk. med. Juraj Benča.

 

Gratulujeme. 

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348