Spolupráca Collegium Humanum s Polpharma S.A. – najväčšou farmaceutickou firmou v Poľsku

Dňa 23. februára 2022 JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. rektor Collegium Humanum a pán mgr farm. Sebastian Szymanek predseda správnej rady Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. podpísali vo Varšave zmluvu o spolupráci.


Zakłady Farmaceutyczne Polpharma  S.A. prevzali záštitu nad postgraduálnymi štúdiami realizovanými na Collegium Humanum m. in.: MBA-Klinické výskumyMBA- Zdravotnícky manažmentMPH- Verejné zdravieDBA-Klinické výskumyDBA- Zdravotnícky manažmentDPH- Doctor of Public Health.  Zmluva uzavretá medzi Collegium Humanum a  Polpharma S.A. sa týka aj možných spoločných aktivít v oblasti vzdelávania, vedeckých výskumov a otvára cestu pre odbornú prax študentov Collegium Humanum v odboroch skupiny Polpharma S.A.


Polpharma S.A. je v súčasnosti najväčšou farmaceutickou firmou, ktorá na trhu  pôsobí vyše 85 rokov, vyrába okolo 780 liekov a produktov v 8 výrobných závodoch v Poľsku aj v zahraničí. Sme hrdí na to, že Polpharma S.A. sa pripojila k odborným partnerom našich programov postgraduálnych štúdií MBA, DBA, DPH a MPH spolu s Naczelna Izba AptekarskaPolska Federacja SzpitaliKrajowy Producenci Leków a Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348