Spolupráca s Centralnym Zarządem Służby Więziennej (Hlavným vedením väzenskej a justičnej stráže)

Dňa 12. Januára 2023 JM rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu v Poľsku, podpísal zmluvu o spolupráci s Centralnym Zarządem Służby Więziennej vo Varšave, ktorý zastupoval generálny riaditeľ väzenskej stráže gen. Jacek Kitliński.


K oficiálnemu podpisu zmluvy došlo v sídle Centralnego Zarządu Służby Więziennej vp Varšave na ul. Rakowieckej 37A Stretnutia sa tiež zúčastnila vedúca tímu Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Centralnego Zarządu Służby Więziennej prof. dr hab. n. med. Beata Janas.


Zmluva zahŕňa spoluprácu Collegium Humanum a Centralnego Zarządu Służby Więziennej v oblasti realizácie študentskej praxe, umožnenia študentom aktívnej spoluúčasti na bežnej činnosti organizačnej jednotky väzenskej stráže, ako aj vzájomnej podpory činnosti obidvoch strán.


Centralny Zarząd Służby Więziennej podlieha Ministerstvu spravodlivosti Poľskej republiky, v súlade s poľským zákonom o väzenskej stráži zo dňa 9. apríla 2010,  je uniformovanou a ozbrojenou apolitickou formáciou, s vlastnou organizačnou štruktúrou. Väzenská stráž plní podstatnú úlohu pri zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348