Spolupráca s Mazovským špecializovaným zdravotníckym centrom v Pruškove (MSCZ)

21. júna 2023 a v Mazovskom špecializovanom zdravotníckom centre prof. Jana Mazurkiewicza v Pruškove uskutočnilo slávnostné podpísanie zmluvy o spolupráci medzi Collegium Humanum, ktoré zastupoval JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu a pánom Wojciechom Legawcom riaditeľom MSCZ.

Vďaka podpísanej zmluve:

  • MSCZ preberá odborný patronát nad štúdiom v odbore psychológia
  • spoločne sa budeme podieľať na výskume a rozvoji
  • máme možnosť organizovať spoločné školenia, kurzy, vedecké debaty a konferencie
  • študenti Collegium Humanum budú môcť v nemocnici realizovať svoju odbornú prax.

 

Riaditeľ MSCZ Wojciech Legawiec prijal JM rektora v historickom sídle administratívneho centra nemocnice, ktoré je súčasťou nemocnično-parkového areálu z konca XIX storočia. K podpísaniu zmluvy došlo v knižnici, ktorej zbierka odbornej literatúry je zaujímavou ilustráciou predvojnového stavu poznatkov z medicíny. JM rektor bol následne pozvaný prezrieť si výstavu historických fotografií, ako aj starožitnú nemocničnú expozíciu. Stretnutie sa skončilo predstavením investičných plánov MSCZ.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348