Spolupráca s nemocnicou MSWiA v Rzešove

V sídle Collegium Humanum v Rzešove, na Al. Gen. Okulickieho 10, sa uskutočnilo slávnostné podpísanie zmluvy o spolupráci medzi Collegium Humanum a nemocnicou MSWiA v Rzešove. Našu univerzitu reprezentoval JM rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu, nemocnicu MSWiA riaditeľ Zbigniew Widomski.

 

Vďaka zahájenej spolupráci sa naši študenti budú môcť podieľať na projektoch organizovaných v rámci štúdia na takých odboroch, ako psychológia, pedagogika, či manažment a zvlášť budú mať možnosť študentskej odbornej praxe v nemocnici. Zmluva tiež umožňuje spoločné organizovanie školení, kurzov, diskusií a vedeckých konferencií.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348