Spolupráca s Neurologicko-psychiatrickou nemocnicou prof. M. Kaczyńskieho v Lubline

Dňa13. decembra 2022 JM rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., Honorárny konzul Uzbekistanu v Poľsku, podpísal zmluvu o spolupráci s Neurologicko-psychiatrickou nemocnicou prof. Mieczysława Kaczyńskieho samostatného verejného zdravotníckeho zariadenia v Lubline, ktoré zastupoval riaditeľ dr. n. med. Piotr Dreher. Stretnutia sa tiež zúčastnili mgr Zbigniew Ławniczak, prorektor Collegium Humanum v Lubline, Monika Podkowińska, riaditeľka Collegium Humanum v Lubline, a prof. CH dr n. med. Aleksandra Radoń, riaditeľka Inštitútu psychológie a pedagogiky Collegium Humanum v Lubline.

 

Zmluva, ktorá bola podpísaná s najväčšou nemocnicou vo východnom Poľsku, sa týka vzájomnej spolupráce v oblasti realizácie spoločných výskumných projektov, organizácie školení, vedeckých debát a konferencií, postgraduálnych štúdií, výmeny pracovných kádrov, vedeckých publikácií v oblasti spoločných záujmov obidvoch organizácií s cieľom aktualizácie informácií, ako aj skúseností medzi sférou praxe a vzdelávania.

Študenti magisterského jednostupňového štúdia v odbore psychológia na Collegium Humanum v Lubline, budú mať vďaka uzavretej zmluve možnosť realizácie odbornej praxe. 

 

Collegium Humanum má v Lubline detašované pracovisko na ktorom ponúka možnosť jednostupňového magisterského štúdia v odbore psychológia, ako aj rad postgraduálnych štúdií v odboroch psychológia a manažment.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348