Spolupracujeme s Poľským volejbalovým zväzom

2. augusta 2023 v hlavnom sídle Poľského volejbalového zväzu (PZPS) vo Varšave JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. – rektor Collegium Humanum, honorárny konzul Uzbekistanu, podpísal zmluvu o spolupráci s Jackom Sękom a Andrzejom Lemkom – členmi správnej rady reprezentujúcimi PZPS.

Vďaka podpísanej zmluve budú mať poľskí volejbalisti možnosť využiť vzdelávaciu ponuku našej univerzity a vzdelávať sa na štúdiách I a II stupňa, jednostupňových magisterských a postgraduálnych štúdiách.

Pozývame hráčov, rozhodcov, trénerov a aktivistov PZPS ako aj ich rodiny k zahájeniu štúdia v odboroch:

  • Médiá
  • Psychológia
  • Manažment
  • Právo
  • Administratíva
  • Financie a účtovníctvo
  • Kriminológia
  • Pedagogika
  • Predškolská a elementárna pedagogika (učiteľstvo)

ako aj na postgraduálnych štúdiách, m. in. Master of Business Administration (MBA) alebo Doctor of Business Administration (DBA).

Nášmu partnerovi prajeme veľa úspechov a ďakujeme za dôveru.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348