Spolupracujeme s Veľkopoľskou asociáciou probačných úradníkov

Dňa 26. januára 2023 sa v sídle Collegium Humanum v Poznani na ul. Svätého Mikuláša 43, uskutočnilo slávnostné podpísanie zmluvy o spolupráci medzi Collegium Humanum a Veľkopoľskou asociáciou probačných úradníkov. Našu univerzitu reprezentoval JM rektor Collegium Humanum prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr. h.c. honorárny konzul Uzbekistanu a asociáciu zastupoval predseda správnej rady Veľkopoľskej asociácie probačných úradníkov Wojciech Mroczkowski. Stretnutia sa tiež zúčastnil podpredseda Veľkopoľskej asociácie probačných úradníkov Pawel Czerny a prorektor Collegium Humanum v Poznani mgr Piotr Dwornicki, MBA.

 

Podľa zmluvy sa partneri zaväzujú prevziať záštitu nad významnými projektmi realizovanými v rámci štúdia v odboroch: pedagogika, právo a psychológia, realizáciou výskumno-rozvojových prác, realizáciou študentskej praxe, organizáciou školení, kurzov, debát a vedeckých konferencií či postgraduálnych štúdií, ako aj výmenou skúseností v metodike vzdelávania.

 

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348