Štátne vyznamenania pre zamestnancov Collegium Humanum

Počas slávnostnej Inaugurácie roku 2023/24 boli odovzdané mnohé štátne vyznamenania udelené prezidentom Poľska a ministrom vzdelávania. V mene pána prezidenta Andrzeja Dudu a ministra prof. dr hab. Przemysława Czarnka vyznamenania odovzdal pán Sławomir Adamiec – generálny riaditeľ Ministerstva vzdelávania a vedy.   

 

Vyznamenaní boli: 

– Zlatú medailu za dlhoročnú službu získal prof. CH dr hab. Mieczysław Dudek, 

– striebornú medailu za dlhoročnú službu získal JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu, 

– bronzovú medailu za dlhoročnú službu získal mgr Michał Głaczyński, 

– medailou komisie národného vzdelávania boli ocenení: dr Patrycja Sroka-Oborska a mgr Marcin Kwiatkowski.   

 

JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki bol vyznamenaný Zlatou medailou „Zaslúžilý pre poľskú vedu Sapienta et Veritas” ktorú udelil minister vzdelávania a vedy prof. dr hab. Przemysław Czarnek.   Collegium Humanum získalo aj „Medal Miechowity“.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348