Stretnutie oblastných predsedníčok Komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek

Dňa 18. februára 2020 sa v sídle Collegium Humanum uskutočnilo celonárodné zasadanie Najvyššej komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek v Poľsku. Stretnutiu predsedala pani Zofia Małas – predsedníčka Hlavnej rady zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Collegium Humanum reprezentoval prorektor prof. dr Hubert Paluch.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348