Študentská konferencia „Súčasné výzvy manažmentu v kontexte vybraných špecializácií”

14. júna 2023 sa uskutočnila študentská konferencia realizovaná v rámci projektu „Humanowski Festiwal Nauki”, „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” financovaná ministerstvom vedy a vzdelávania.

Počas konferencie sa pedagógovia a predstavitelia vedeckých kruhov Collegium Humanum venovali témam ako: úloha nových technológií a sociálno-ekonomických zmien v manažmente, globalizácia, meniace sa požiadavky klientov, narastajúce povedomie nevyhnutnosti vyváženého rozvoja.

Konferenciu viedli a moderovali: prof. CH dr hab.Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, LL.D. – prorektor pre študentské záležitosti a veduCollegium Humanum a dr Bartek Machnik, EMBA – adjunkt na Inštitúte riadenia a financií Collegium Humanum.


Aktívnu účasť na konferencii prevzali predstavitelia univerzitných vedeckých kruhov: Creative Mind, Lions of Managements, Start-Up, Finance&Investment.


Čestný patronát nad konferenciou prevzal JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu.


Mediálnymi partnermi boli Humanum TV a PolandGo.

 

Teší nás veľká angažovanosť našich študentov vo vedeckých aktivitách našej univerzity.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348