Študijné návštevy študentov Collegium Humanum u zamestnávateľov

V končiacom sa akademickom roku 2022/23 mali naši študenti možnosť zúčastniť sa cyklu študijných návštev Collegium Humanum v najdôležitejších verejných inštitúciách v Poľsku.

 

Študenti navštívili: Najvyšší súd, Burzu cenných papierov, Snem poľskej republiky a Mazovské špecializované zdravotnícke centrum v Pruškove.

Akademický rok 2022/23 bol bohatý na praktické prednášky a cvičenia v rámci študijných programov. A to pre čo najlepšiu prípravu našich študentov na požiadavky pracovného trhu a preto, aby boli pripravení získať svoju vysnívanú prácu vďaka #VzdelavaniuPreUspech.

 

Vďaka rozmanitosti vybraných pracovísk si mohol každý záujemca nezávisle od odboru vybrať ktorúkoľvek návštevu, počas ktorých študenti navštívili dané inštitúcie, rozprávali sa so zamestnancami o práci v danom odbore a zúčastnili sa prednášok o práci na konkrétnom mieste. V Collegium Humanum prakticky pripravujeme našich študentov na pracovný trh.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348