Štúdium Executive MBA v spolupráci s Hlavnou hasičskou školou v Poľsku

Dňa 6. mája 2021, v sídle COllegium Humanum vo Varšave, JM rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M., DBA, dr h.c. podpísal dohodu o spolupráci pri organizácii prestížnych postgraduálnych štúdií Executive MBA s Hlavnou hasičskou školou v Poľsku, reprezentovaniu JM rektorom – veliteľom, brig., dr. inž. Mariuszom Feltynoským.

Na základe dohody medzi Collegium Humanum a Hlavnou hasičskou školou v Poľsku, vznikne možnosť vzdelávania a rozvíjania kompetencií riadiacich kádrov pre štruktúry štátneho hasičského zboru. Štúdium Executive Master of Business Administration (MBA) pri Collegium Humanum je najviac uznávaným a najprestížnejším manažérskym programom v Poľsku, ktorý získal Profesionálnu triedu v Rantingu programov MBA 2020 Asociácie manažérskeho vzdelávania FORUM. Collegium Humanum je m. in. členom britskej organizácie Business Graduates Association (BGA), ktorá patrí do Association of MBA and Business Graduates Association (AMBA  & BGA) v Londýne.

Hlavná hasičská škola v Poľsku je verejnou vysokou školou pre štátne služby, ktorá vzdeláva a vychováva hasičov Štátneho hasičského zboru v Poľsku, funkcionárov iných služieb a stráže, ako aj iné civilné osoby v oblasti všeobecnej bezpečnosti a civilnej ochrany. Misiou Hlavnej hasičskej školy je vytváranie vedomostí, rozširovanie a využívanie poznatkov formou vzdelávania dôstojníckych kádrov pre potreby dynamického rozvoja protipožiarnej ochrany a kádrov s najvyššou kvalifikáciou v rozsahu: posúdenie stavu civilných a prírodných hrozieb, ochrany života, zdravia a majetku ako aj iných hodnôt pred týmito hrozbami, formovanie študentov v ich pocite patriotizmu, obetavosti v službe a v práci, v služobnej a pracovnej disciplíne ako aj vedenie výskumov dôležitých pre obohatenie poznatkov z oblasti bezpečnosti obyvateľstva.

 

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348