Svätá omša na úvod roku 2023/24 v novom sídle vo Varšave.

25. októbra 2023 sa v novom sídle univerzity vo Varšave uskutočnila svätá omša na úvod akademického roku 2023/24, ktorú celebroval JE Gerhard kard. Müller.

 

Študenti, vedenie univerzity, prednášajúci, administratívni pracovníci a pozvaní hostia spoločne slávili tento dôležitý moment života našej univerzity. JE kard. Müller udelil všetkým zhromaždením požehnanie a poprial im veľa úspechov.

 

Spoločne s kardinálom sa slávnosti zúčastnil ks. prof. dr hab. Sławomir Śledziewski sekretár kard. Müllera a ks. dr Matteo Campagnaro – sekretár JE Kazimierza kard. Nycza a prefekt Collegium Humanum.

 

Ks dr Campagnaro pozval zúčastnených na inauguračné stretnutie Univerzitného pastoračného centra Collegium Humanum, ktoré sa uskutoční dňa 16. novembra 2023 o 19.00 hod. v sídle univerzity.

 

Po svätej omši sa zúčastneným prihovoril JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu. Študentom a zamestnancom sa poďakoval za účasť a budovanie spoločenstva Collegium Humanum. Zdôraznil, že investícia do sídla je zásluhou študentov, za čo sa srdečne poďakoval.

 

V rovnaký deň bola tiež prestrihnutá páska, ktorá symbolizovala odovzdanie nového kampusu do rúk študentov. Čestnými hosťami bol pán Andrzej Wodzyński – majiteľ Grupy Tubądzin spoločne s manželkou Joannou.

 

Zavŕšením bola recepcia s tortou v kruhu študentov, zamestnancov a najbližších priateľov univerzity.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348