Promócie absolventov v Košiciach – Október 2022

Dňa 16. októbra 2022 nastala vzácna chvíľa pre Collegium Humanum – Košice. Prvýkrát v histórii košickej pobočky sa uskutočnili slávnostné promócie absolventiek a absolventov vo všetkých študijných programoch. Je pre nás cťou, že sme mohli tento neopakovateľný moment prežiť spoločne s našimi absolventkami a absolventmi a ich rodinnými príslušníkmi. Elegancia prítomných dám a dôstojnosť pánov len podčiarkli vznešenosť tohto ceremoniálu, ktorý […]

Komisia pre kvalitu vzdelávania

Komisia pre kvalitu vzdelávania: Ing. Frantisek Muller – predseda Mgr. Nikola Konecna – zástupca predsedu Dr. Renata Cuhlova – člen Dr. Karina Benetti – člen Mgr. Michal Baros – zástupca zamestnávateľov Mgr. Eva Karpiskova – tajomník Martina Markova – zástupca študentov

Inštitút Manažmentu

Inštitút Manažmentu Riaditeľ inštitútu Manažmentu Mgr. Denisa Rovenská, PhD. denisa.rovenska@collegiumhumanum.sk Členovia pedagogického zboru Lektori Dr.h.c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA, mim. prof.JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, DBA, LL.M., mim. prof.JUDr. Anna Burdová, PhD.ThDr. Vlastimil Bajužik, PhD.Mgr. Denisa Rovenská, PhD.Mgr. Viera Kleinová, PhD.Ing. Peter Poór, Ph.D.Daniel […]

Doctor of Science (DSc.)

Akreditovaný program DSc. sa uskutočňuje pod záštitou COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu Prestížny titul DSc. (Doctor of Science) je v Slovenskej republike udeľovaný ako profesijný titul, písaný za menom, akreditovaný a udeľovaný cez zahraničné univerzity. Postgraduálne štúdium v odbore Doctor of Science je určené ľuďom, ktorí dosiahli magisterský titul v odbore psychológia, humanitné vedy alebo medicínu a majú právo vykonávať […]

Doctor of Public Health (DPH)

Akreditovaný program MPH sa uskutočňuje pod záštitou COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu Postgraduálne štúdium Doktora verejného zdravia (DPH), ktoré organizuje Collegium Humanum v spolupráci s Apsley Business School v Londýne, sú najuznávanejšou a najprestížnejšou manažérskou kvalifikáciou v oblasti riadenia verejného zdravia. Štúdium Doktora verejného zdravotníctva (DPH) sa dôsledne hodnotí a neustále zdokonaľuje v rámci členstva univerzity v […]

Doctor of Public Administration (DPA)

Akreditovaný program MPA sa uskutočňuje pod záštitou COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu Postgraduálne štúdium Doktora verejnej správy (DPA), ktoré organizuje Collegium Humanum v spolupráci s Apsley Business School v Londýne, sú najuznávanejšou a najprestížnejšou manažérskou kvalifikáciou v Poľsku.   Študijný program Doktor verejnej správy (DPA) sa dôsledne hodnotí a neustále zdokonaľuje v rámci členstva univerzity v združení […]

Kto sme

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu Collegium Humanum sa vyznačuje odvahou pri stanovovaní nových vzdelávacích ciest, najkvalitnejším a inovatívnym modelom výučby, ako aj citlivosťou vyjadrenou v heslách Education for Success a Be More Humanum. Collegium Humanum je súkromná univerzita s medzinárodným rozmerom vzdelávania. Študovali sme v centrále vo Varšave, na pobočkách v Poznani, Rzeszowe, Wroclawe, Štetíne a Lubline, sme zastúpení aj v Českej […]

Akreditácia

Akreditácia AKREDITÁCIA AKREDITÁCIA Principles for Responsible Management Education (PRME) Business Graduates Association (BGA) International Association for Management Development in Dynamic Societies Agentúra pre zabezpečenie kvality a akreditáciu Rakúsko (AQ Rakúsko) EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE CERTIFICATE OF REGISTRATION Apsley Business School (Londyn, Wielka Brytania) Health Coach GmbH Aadorf, Schweiz Austrian Training Center for Neuro-Linguistic Programming and […]

Dokumenty

PODMIENKY UDEĽOVANIA POSTGRADUÁLNYCH DIPLOMOV ŠTRUKTÚRA POSTGRADUÁLNEJ PRÁCE VZOR PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZÁVEREČNEJ PRÁCE Študijný poriadok na Collegium Humanum Varšavskej univerzite manažmentu VÝPOŽIČNÁ KARTA PODMIENKY UDEĽOVANIA DIPLOMOV Štruktúra bakalárskej / diplomovej práce ČESTNÉ VYHLÁSENIE BAKALÁRSKA / DIPLOMOVÁ práca Súbor otázok na diplomovú skúšku v odbore Manažment, štúdium I. stupňa Súbor otázok na diplomovú skúšku v odbore Manažment, štúdium II. […]

Doctor of Laws (LL.D.)

Akreditovaný program LL.D. sa uskutočňuje pod záštitou COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu Doctor of Laws (LL.D.) sa vykonáva v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi vysokoškolského vzdelávania a utilitárnou povahou získaných právnych znalostí v obchodnej praxi. Postgraduálne štúdium doktora práv (LL.D.) organizované Collegium Humanum v spolupráci s Apsley Business School v Londýne, sú najuznávanejšími a najprestížnejšími právnymi kvalifikáciami na svete. […]