Správa dát a analytika Big Data

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 3 ROKY (6 SEMESTROV) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Riadenie malých a stredných podnikov (MSP)

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 3 ROKY (6 SEMESTROV) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Psychológia obchodu a koučing

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 3 ROKY (6 SEMESTROV) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Obchodné vodcovstvo

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 3 ROKY (6 SEMESTROV) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Medzinárodný obchod a marketing

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 3 ROKY (6 SEMESTROV) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Marketingová komunikácia (PR, Branding, Reklama a Social Media)

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 3 ROKY (6 SEMESTROV) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Marketing a riadenie predaja

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 3 ROKY (6 SEMESTROV) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Marketing

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 3 ROKY (6 SEMESTROV) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Manažment médií a mediálna komunikácia

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 3 ROKY (6 SEMESTROV) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Manažment a marketing v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 3 ROKY (6 SEMESTROV) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY