Medzinárodný obchod a marketing

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 2 roky (4 semestre) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Manažment médií a mediálna komunikácia

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 2 roky (4 semestre) odborné predmety Jazykový prejav moderátora Umelecká kritika Podcasty Analýza médií Vizuálna reprezentácia Profil, imidž a dizajn OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Manažment a marketing v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 2 roky (4 semestre) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

HR a Talent Management (Riadenie ľudských zdrojov)

Študijný program Manažment Študijný režim Externé štúdium Trvanie 2 roky (4 semestre) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Doprava, logistika a špedícia

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 2 roky (4 semestre) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY