Kis- és középvállalkozások (KKV-k)

Študijný odbor Manažment Študijný režim Denné a externé štúdium Trvanie 2 lata (4 semestre) Specjalność Biznes i marketing międzynarodowy skupia się na poznaniu i zrozumieniu klientów z różnych krajów i kręgów kulturowych. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje, aby zostać menedżerem w biznesie międzynarodowym. Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią działać w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku międzynarodowego. Przygotowuje do pozyskania wiedzy z zakresu zarządzania w biznesie międzynarodowym, zarządzania strategicznego, organizacji […]

Medzinárodný obchod a marketing

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 2 roky (4 semestre) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Manažment médií a mediálna komunikácia

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 2 roky (4 semestre) odborné predmety Jazykový prejav moderátora Umelecká kritika Podcasty Analýza médií Vizuálna reprezentácia Profil, imidž a dizajn OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Manažment a marketing v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 2 roky (4 semestre) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

HR a Talent Management (Riadenie ľudských zdrojov)

Študijný program Manažment Študijný režim Externé štúdium Trvanie 2 roky (4 semestre) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Doprava, logistika a špedícia

Študijný program Manažment Študijný režim externé štúdium Trvanie 2 roky (4 semestre) OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Manažment médií a mediálna komunikácia

Študijný odbor Manažment Študijný režim Denné a externé štúdium Trvanie 2 lata (4 semestre) Specjalność Biznes i marketing międzynarodowy skupia się na poznaniu i zrozumieniu klientów z różnych krajów i kręgów kulturowych. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje, aby zostać menedżerem w biznesie międzynarodowym. Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią działać w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku międzynarodowego. Przygotowuje do pozyskania wiedzy z zakresu zarządzania w biznesie międzynarodowym, zarządzania strategicznego, organizacji […]

HR a Talent Management (Riadenie ľudských zdrojov)

Študijný odbor Manažment Študijný režim Denné a externé štúdium Trvanie 2 lata (4 semestre) Specjalność Biznes i marketing międzynarodowy skupia się na poznaniu i zrozumieniu klientów z różnych krajów i kręgów kulturowych. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje, aby zostać menedżerem w biznesie międzynarodowym. Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią działać w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku międzynarodowego. Przygotowuje do pozyskania wiedzy z zakresu zarządzania w biznesie międzynarodowym, zarządzania strategicznego, organizacji […]

Doprava, logistika a špedícia

Študijný odbor Manažment Študijný režim Denné a externé štúdium Trvanie 2 lata (4 semestre) Specjalność Biznes i marketing międzynarodowy skupia się na poznaniu i zrozumieniu klientów z różnych krajów i kręgów kulturowych. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje, aby zostać menedżerem w biznesie międzynarodowym. Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią działać w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku międzynarodowego. Przygotowuje do pozyskania wiedzy z zakresu zarządzania w biznesie międzynarodowym, zarządzania strategicznego, organizacji […]

Internetový marketing
(e-Marketing i e-Commerce)

Študijný odbor Manažment Študijný režim Denné a externé štúdium Trvanie 2 lata (4 semestre) Specjalność Biznes i marketing międzynarodowy skupia się na poznaniu i zrozumieniu klientów z różnych krajów i kręgów kulturowych. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje, aby zostać menedżerem w biznesie międzynarodowym. Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią działać w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku międzynarodowego. Przygotowuje do pozyskania wiedzy z zakresu zarządzania w biznesie międzynarodowym, zarządzania strategicznego, organizacji […]