Collegium Humanum na 1. mieste v Celonárodnom vzdelávacom plebiscite v kategórii POĽSKÁ UNIVERZITA ROKA 2021

7. mája 2022 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien Celonárodného vzdelávacieho plebiscitu na Kráľovskom zámku vo Varšave, na ktorom naša univerzita Collegium Humanum získala 1. miesto a titul Poľská univerzita roka 2021 v kategórii UNIVERZITA ROKA 2021 vo finálnom celonárodnom plebiscite. Táto slávnosť bola vyznamenaním činnosti predstaviteľov z oblasti vzdelávania a ich práce, ktorú vkladajú do rozvoja vzdelávania v Poľsku. Slávnosti sa zúčastnili […]

„Srdce alebo rozum” – študentská konferencia o hraniciach povolania psychológa.

Vo štvrtok,  10. novembra 2022 sa v Browarach Warszawskich uskutočnila študentská konferencia „Srdce alebo rozum. Hranice v povolaní psychológa”, organizátorom ktorej boli študenti psychológie – členovia vedeckého krúžku Práksis.   Predstavitelia pedagógov a študenti sa venovali tematike týkajúcej sa aspektov práce psychológa a psychoterapeuta, takých ako etika či spiritualita. Diskusia sa tiež venovala etickým otázkam v kontexte povolania vedeckého […]

Collegiada 2022. Integračné školenie rady pre študentskú samosprávu vo Visle

V dňoch 3.-6. októbra 2022 sa vo Visle uskutočnil školiaco-integračný výjazd členov Univerzitnej rady pre študentskú samosprávu Collegium Humanum Varšava a pobočiek v Rzešove, Poznani a Vroclavy. Štyri integračné dni boli príležitosťou pre výmenu skúseností, získanie poznatkov a budovanie vzťahov. Počas Collegiady sa študenti zúčastnili rôznych panelových diskusií a seminárov. Ich tematika sa týkala komunikácie, riadenia úloh, vodcovstva a plánovania činností.  Súčasťou […]

Debata odborníkov „Komunikácia v zdravotníctve”

28. októbra 2022 sa v Browarach Warszawskich vo Varšave uskutočnila debata na tému „Komunikácia v systéme zdravotníctva – obchodné, sociálne a systémové aspekty”. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia akademického a vedeckého prostredia, vládnych inštitúcií, zdravotníckych zariadení a médií, aby spoločne debatovali o tom, prečo je vhodné a akým spôsobom je potrebné plánovať komunikáciu v kontexte zdravotníctva. Organizátorom debaty bolo Collegium Humanum a Instytut Świadomości. […]

Slávnostná inaugurácia akademického roku 2022/23 na pobočke v Poznani v hoteli Bazar

Vo štvrtok, 20. októbra 2022  sa v hoteli Bazar uskutočnila slávnostná inaugurácia Akademického roku 2022/23 na detašovanom pracovisku Collegium Humanum v Poznani. Slávnosť bola spojená s vymenovaním nových členov Konventu – Konzultačnej rady pre obchod Collegium Humanum zo strany rektora Collegium Humanum prof. dra hab. Pawła Czarneckieho, dr h.c., ako aj s imatrikuláciou študentov. JM rektor Collegium Humanum […]

Inaugurácia Akademického roku 2022/23 na pobočke v Rzešove

V stredu, 19. Októbra 2022 sa uskutočnila slávnostná Inaugurácia Akademického roku 2022/23 na detašovanom pracovisku Collegium Humanum v Rzešove. Slávnosť bola spojená s oficiálnym otvorením nového sídla pobočky na ul. Okulickieho 10, aktom požehnania sídla JE biskupom dr. Janom Wątrobęom, ordinárom rzešovskej diecézy a imatrikuláciou študentov. Inauguračnú slávnosť svojou prítomnosťou m. in. poctili: mestský radca Rzešova mgr Grażyna […]

Promócie absolventov v Košiciach – Október 2022

Dňa 16. októbra 2022 nastala vzácna chvíľa pre Collegium Humanum – Košice. Prvýkrát v histórii košickej pobočky sa uskutočnili slávnostné promócie absolventiek a absolventov vo všetkých študijných programoch. Je pre nás cťou, že sme mohli tento neopakovateľný moment prežiť spoločne s našimi absolventkami a absolventmi a ich rodinnými príslušníkmi. Elegancia prítomných dám a dôstojnosť pánov len podčiarkli vznešenosť tohto ceremoniálu, ktorý […]

Inaugurácia akademického roku 2022/23 na pobočke vo Vroclavy

V utorok, 18. októbra 2022 sa uskutočnila slávnostná Inaugurácia akademického roku 2022/23 na detašovanom pracovisku Collegium Humanum vo Vroclavy. Slávnosť bola spojená s aktom požehnania nového sídla pobočky na ul. Olavskej 11 JE biskupom dr. Maciejom Małygom, generálnym vikárom vroclavskej arcidiecézy, ako aj imatrikuláciou študentov. Inauguračnú slávnosť svojou prítomnosťou poctili m.in.: b. generálny konzul Poľska v Toronte a Londýne a b. […]

Zahájili sme výstavbu nového sídla vo Varšave

JM prof. dr hab. Pawel Czarnecki, MBA, Dr h.c. spoločne s kancelárom Michałem Głaczyńskim, MBA a stavbyvedúcim inż. Kazimierzem Chmielem symbolicky otvorili zahájenie stavebných prác. Naše nové sídlo a univerzitný kampus Collegium Humanum, sa bude nachádzať v centre Varšavy pri Alejach Jerozolimskich. Našim snom a cieľom je, aby študenti a prednášajúci Collegium Humanum mohli využívať skvelú a modernú infraštruktúru, ktorá bude vybavená m. in.: parkoviskom […]

Rozhovor s prof. Teresou Panas pre Gazeta Prawna o depresii a vzdelávaní psychológov na Collegium Humanum

Depresia je v súčasnosti jednou z najvážnejších chorôb na svete. Vzdelávanie pod dohľadom skúsených prednášajúcich – praktikov dovoľuje budúcim psychológom získať zručnosti v oblasti správnej identifikácie poruchy a výberu zodpovedajúceho spôsobu liečby. Povzbudzujeme k prečítaniu rozhovoru, ktorý pre Gazeta Prawna poskytla riaditeľka Inštitútu psychológie a pedagogiky Collegium Humanum dr Teresa Panas, prof. CH, predsedníčka poľskej psychologickej spoločnosti: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8558513,nie-mozna-sie-samemu-wyleczyc-z-depresji-niezbedni-sa-specjalisci.html