Titul čestný profesor pre robota Mika – CEO Dictador

26. októbra, počas slávnostnej inaugurácie akademického roka 2023/24 došlo k prvej, historicky bezprecedentnej akademickej udalosti svetového formátu. JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu odovzdal titul čestného profesora Honorowego Collegium Humanum humanoidnému robotovi Mika, ktorý je CEO firmy Dictador.


Titul čestného profesora bol udelený za transformáciu globálnej  investičnej značky rumov Dictador do sveta digitálnych aktív.


Mika vo svojom príhovore, ktorý predniesla v poľskom jazyku, povedala: „Moja prítomnosť je tu čisto symbolická, udelenie mi titulu profesora honoris causa je v skutočnosti poklonou pred veľkosťou ľudského rozumu, v ktorom sa zrodila myšlienka umelej inteligencie.”

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348