Ukrajinskí rektori z Kyjeva a Ľvova sa stali čestnými profesormi.

31. mája 2022 sa v sídle Poľského olympijského výboru vo Varšave uskutočnila slávnosť odovzdávania titulu Čestný profesor Collegium Humanum pre JM prof. Jevhena Imasa rektora Kyjevskej národnej univerzity telesnej výchovy a športu v Kyjeve a JM prof. Jevhena Prystupa rektora Ľvovskej štátnej univerzity telesnej výchovy vo Ľvove na Ukrajine. Ceremóniu odovzdania insígnií a diplomov viedol JM prof. dr hab. Pawel Czarnecki, MBA, Dr h.c., a tradičný slávnostný príhovor predniesol predseda Poľského olympijského výboru prof. h.c. dr h.c. Andrzej Kraśnicki, MBA. 


– Táto slávnosť má symbolický charakter. Uskutočňuje sa na mieste a v čase, ktoré sú pre poľský šport výnimočné a dôležité. Spolupracujeme s Poľským olympijským výborom a našimi študentmi sú aj športovci a olympionici. Som rád, že dnes môžeme vyjadriť veľké uznanie a úctu dvom skvelým profesorom z Ukrajiny a takto tiež odovzdať posolstvo, že mier je najvyššou hodnotou – povedal JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki. 


Prof. Eugeniusz Imas – rektor Národnej univerzity telesnej výchovy a športu Ukrajiny v Kyjeve predsedal Komisii športu a Národnému olympijskému výboru Ukrajiny, je predsedom Ukrajinskej federácie univerzitného športu. Okrem toho je autorom viac ako 120 článkov a výskumných prác na tému sociálno-ekonomických a právnych otázok telesnej výchovy a športu, podnikania v oblasti telesnej výchovy a športu, stratégií a odporúčaní zdravého životného štýlu a je priekopníkom rozvoja e-športu na Ukrajine.


Prof. Eugeniusz Prystupa – docent pedagogických vied, profesor Ukrajinskej akadémie vied, zástupcom predsedu oddelenia Národného olympijského výboru Ukrajiny vo Ľvovskom obvode. Má 9 certifikátov autorských práv a patentov Ukrajiny. Pripravil 6 docentov a 15 doktorov vied o telesnej výchove. Je autorom 320 vedeckých, pedagogických a metodických prác – napísaných samostatne ale aj v spoluautorstve. Vyše 60 z nich bolo publikovaných vo významných zahraničných vydavateľstvách.


Na tejto výnimočnej udalosti vedeckého a medzinárodného charakteru nás svojou prítomnosťou poctili rektori a prorektori univerzít z Poľska a z Ukrajiny, predstavitelia štátu aj samospráv, zástupcovia rôznych spoločností a médií pričom o slávnostný charakter  sa postaralo vystúpenie chóru pod vedením Dariusza Zimnickieho.


Titul Čestný profesor Collegium Humanum doteraz získali:

  • Krzysztof Cugowski – spevák a hudobník, poslanec snemu VI. volebného obdobia
  • Andrzej Kraśnicki – predseda Poľského olympijského výboru
  • Václav Klaus – prezident Českej republiky v rokoch 2003-2013


Naša univerzita Collegium Humanum získala titul Poľská univerzita roku v celonárodnom vzdelávacom plebiscite, podľa PolskaPress. Získali sme tiež titul VYNIKAJÚCA INŠTITÚCIA ROKU 2022 v kategórii VZDELÁVANIE v plebiscite Poľskej federácie podnikateľov a zamestnávateľov Przedsiębiorcy.pl.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348