Veľkopoľská promócia absolventov MBA a DBA v Poznani

Dňa 26. júna 2020 sa na detašovanom pracovisku Collegium Humanum v Poznani uskutočnila slávnostná promócia absolventov postgraduálneho štúdia Master of Business Administration (MBA) a Doctor of business Administration (DBA). Slávnosti sa zúčastnili JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. – rektor Collegium Humanum vo Varšave, spolu s prorektormi Mgr. Aleksandrou Nowosad, MBA, a Mgr. Michałom Jurczykom, ako aj s Mgr. Piotrom Dwornickim, MBA. V mene absolventov sa prihovoril pán Sławomir Lorek – radca mesta Konin. Absolventom štúdia MBA a DBA srdečne gratulujeme.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348