Vianočná vigília študentov Collegium Humanum – pobočka v Rzešove

Dňa 14. decembra 2021 sa na detašovanom pracovisku Collegium Humanum v Rzešove na Milocinskej ulici 46 uskutočnila Vianočná vigília pre študentov, vyučujúcich a zamestnancov Univerzity. Tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnil aj rektor univerzityprof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c.

 

Všetkých hostí tohto vianočného posedenie privítal prof. Henryk Pietrzak, ktorý potom odovzdal slovo rektorovi univerzity – JM prof. dr. hab. Pawłowi Czarneckiemu.

 

O duchovnú stránku slávnosti sa postaral študent psychológie – kňaz Damian Zięba, ktorý predniesol modlitbu a hosťom sa prihovoril pár milými slovami. Symbolicky sa oplátkami podelili JM Rektor – prof. Paweł Czarnecki a dr Małgorzata Dubis – prof. CH SGM, riaditeľka Inštitútu psychológie a pedagogiky.

 

Zúčastneným zavinšoval aj predseda univerzitnej rady študentskej samosprávy Collegium Humanum – pán Sebastian Krauz.

Do sviatočnej atmosféry zúčastnených vtiahlo sláčikové kvarteto z hudobnej školy. Nechýbalo ani spoločné spievanie kolied, príjemné rozhovory a chutné vianočné pohostenie. Študenti tiež dostali malé vianočné darčeky od sv. Mikuláša.

 

Stretnutie prebiehajúce vo veľmi radostnej nálade sa ukončilo spoločnými pamätnými fotografiami pri stromčeku.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348