Vianočné stretnutie vo Varšave

20. decembra 2023 sa uskutočnilo slávnostné vianočné stretnutie pre študentov a vyučujúcich Collegium Humanum a Akademii Medzycznej Humanum. Slávnostného stretnutia sa zúčastnil aj rektor univerzity – JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu a prezident Akademii Medycznej Humanum.


Slávnosť svojim príhovorom a želaniami otvoril JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. Svojou prítomnosťou nás poctili aj výnimoční hostia – študenti, vyučujúci a partneri Collegium Humanum.


Čestným hosťom vianočného stretnutia bol JE kardinál Kazimierz Nycz, varšavský arcibiskup metropolita, ktorý slávnostne požehnal novú vlajku Akademii Medzycznej Humanum.


Večer nám svojim vystúpením spríjemnil pán Wiktor Kowalski – náš absolvent a víťaz súťaže Opole Debiuty 2022. S vystúpením sa predstavil aj náš univerzitný zbor.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348