Viceprezident FISU a správnej rady AZS v Konvente Collegium Humanum

Dňa 27. júna 2020 bol pán Marian Dymalski – viceprezident Medzinárodnej federácie akademického športu (FISU) a člen Hlavnej správnej rady AZS, prijatý v sídle Collegium Humanum JM prof. dr hab. Pawłom Czarneckým, MBA, dr h.c., za člena Konventu Konzultačnej rady pre obchod Collegium Humanum.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348