Vyhlásenie o nepravdivom článku Newsweek

Vyhlásenie o nepravdivom článku Newsweek od J. Korusa a R. Kima.

 

Článok je založený na nepravdivých informáciách poškodzujúcich dobré meno univerzity.

Vedenie univerzity je nútené podniknúť ďalšie právne kroky nielen voči redakcii, ale aj osobne voči autorom Renate Kim a Jakubovi Korusovi.

Vyhlásenie v plnom znení nižšie.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348