Vzdelávacia konferencia: Innovative technologies in science and education: The experience of Europe.

V dňoch 3. – 5.2.2020 sa v sídle Collegium Humanum uskutočnila vzdelávacia konferencia na tému vysokého školstva, ako aj metód a kvality vzdelávania v Európe pre vysokoškolských učiteľov z univerzít na Ukrajine (Kyjev, Charkov, Dnepr, Ľvov).

 

Innovative technologies in science and education: The experience of Europe

 

Program

-Major trends characterizing higher education development in the European Union countries – national specificity.

-The Bologna Process in higher education development of European Union countries.

-Distance learning technologies in higher education.

-International Cooperation and Integration in education.

-Management of the education system and independence of the Universities.

-Scientific and educational development along with the upgrading the qualification of teachers.

-The establishment of new curriculums and improving teaching methods according to the international standards.

-Forms and methods of quality control education.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348