Wyższa Szkoła Rehabilitacji vo Varšave (WSR) v Grupa Humanum

3. augusta 2023 v sídle Collegium Humanum vo Varšave sa uskutočnilo stretnutie JM prof. dr. hab. Pawła Czarneckiego, MBA, dr h.c., honorárneho konzula Uzbekistanu s JM prof. dr. hab. n. med. Jerzym Kiwerskim – rektorom Wyższej Szkoły Rehabilitacji vo Varšave.

Stretnutím sa zavŕšil vstup Wyższej Szkoły Rehabilitacji vo Varšave do Grupa Humanum. Rektori obidvoch vysokých škôl vyjadrili pripravenosť podporovať spoločnú činnosť s cieľom rozvíjania vzdelávacej ponuky v rámci Grupa Humanum.

Wyższa Szkoła Rehabilitacji vo Varšave je poprednou medicínskou vysokou školou, ktorá ponúka moderný program vyučovania a vysokú úroveň vzdelávania podporenú dlhoročnou činnosťou v oblasti medicíny a zdravotníckych vied. Spája tradíciu s novodobým.

Sme radi, že môžeme pôsobiť spoločne a formovať budúce kádre zdravotníckych pracovníkov.


WSR ponúka denné štúdium, externé štúdium a štúdium online I a II stupňa, ako aj jednostupňové magisterské štúdium v odboroch:

  • Fyzioterapia
  • Zdravotnícke záchranárstvo
  • Dietetika
  • Verejné zdravie

a postgraduálne štúdium:

  • Osobný tréner
  • Športová fyzioterapia
  • Rehabilitácia detí a nemluvniat
  • Psychodietetika
  • Praktická športová psychológia
  • Rehabilitácia v geriatrii

Prijímacie konanie na akademický rok 2023/24 je stále otvorené

https://www.wsr.edu.pl

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348