Youth for Inclusion, čiže ako pôsobíme proti netolerancie a diskriminácii. Stretnutie v Ratuši v Rzešove

Dňa 26. januára 2023 sa v Ratuši v Rzešove uskutočnilo stretnutie týkajúce sa realizácie projektu Youth for Inclusion. V rámci projektu majú byť v Rzešove organizované školenia a stretnutia pre mládež, na tému pôsobenia proti netolerancii a diskriminácii (projekt je adresovaný poľskej a ukrajinskej mládeži). Na akcii naplánovanej na koniec mája sa očakáva aj účasť študentov Collegium Humanum ako spoluorganizátorov aj prednášajúcich. 

 

Školenia budú pripravené a vedené tímom odborníkov, vrátane uznávaných expertov a expertky na medzinárodnej aj národnej úrovni, ako aj osobou, ktorá bude zastupovať oddelenie tolerancie a nediskriminácie ODIHR. Konferencia, ktorou sa projekt uzavrie, bude v decembri 2023 v Lubline. Počas konferencie bude mať mládež možnosť prezentovať svoje úspechy, zhodnotiť svoje skúsenosti, podeliť sa dobrými a sľubnými prínosmi projektu a tiež možnosť naplánovať ďalšie aktivity. 

 

Účastníci a účastníčky nadobudnú zručnosti: 

  • tvorby spoločnej vízie mierového, súdržného a inkluzívneho spoločenstva, ktoré zahŕňa ľudí rôzneho etnického a národného pôvodu, reprezentujúce rôzne kultúry,
  • identifikácie a potláčania predsudkov, stereotypov, netolerancie a násilia založeného na nenávisti voči identite niekoho iného,
  • viesť diskusie, ktoré zaručujú bezpečný priestor pre vyjadrenie názoru na identitu spôsobom, ktorý buduje vzájomný rešpekt a porozumenie, mier a bezpečnosť pre všetkých členov a členov spoločenstva,
  • budovanie a udržiavanie koalícií a vzťahov medzi skupinami mládeže s podobnými postojmi, s cieľom posilniť atmosféru tolerancie a pôsobiť proti diskriminácii v ich spoločenstvách.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348