Zahájili sme výstavbu nového sídla vo Varšave

JM prof. dr hab. Pawel Czarnecki, MBA, Dr h.c. spoločne s kancelárom Michałem Głaczyńskim, MBA a stavbyvedúcim inż. Kazimierzem Chmielem symbolicky otvorili zahájenie stavebných prác.

 

Naše nové sídlo a univerzitný kampus Collegium Humanum, sa bude nachádzať v centre Varšavy pri Alejach Jerozolimskich.

 

Našim snom a cieľom je, aby študenti a prednášajúci Collegium Humanum mohli využívať skvelú a modernú infraštruktúru, ktorá bude vybavená m. in.:

 • parkoviskom (podzemným aj nadzemným)
 • zariadeniami pre telesne postihnuté osoby
 • krásnym a moderným dizajnom
 • najmodernejšími technológiami šetriacimi životné prostredie
 •  najmodernejšími audiovizuálnymi technológiami
 • priestorom pre coworking
 • kantínou (reštauráciou)
 • knižnicou a čitárňou
 • laboratóriami a psychologickými pracoviskami
 • súdnou sieňou
 • nahrávacím štúdiom
 • IT laboratóriami

a mnohým ďalším.

 

Očakávame, že nové sídlo bude dostupné už na jar budúceho roku.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348