Zlaté medaily Collegium Humanum

V stredu, 20. Októbra 2021, v štátnom Teatrze Polskim Arnolda Szyfmana počas slávnostnej Inaugurácie akademického roku 2021/22, JM rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, odovzdal najvyššie vyznamenanie univerzity – Zlatú medailu Collegium Humanum, udelenú za dlhoročnú a zaangažovanú partnerskú spoluprácu, prínos pre rozvoj univerzity a významné zásluhy v sociálnej, obchodnej, vedeckej a didaktickej oblasti v Poľsku aj vo svete.

 

Zlaté medaily Collegium Humanum si prevzali:

  • Za významné zásluhy v športe, olympijskom hnutí ako aj pre Poľsko –  h.c. dr h.c. Andrzej Kraśnicki, MBA – dlhoročný predseda Poľského olympijského výboru, čestný predseda Hádzanárskeho zväzuj v Poľsku a čestný profesor Collegium Humanum.
  • Za dlhoročnú a zaangažovanú partnerskú spoluprácu a prínos pre rozvoj Collegium Humanum – dr. Sebastian Fuller, MBA – akademický riaditeľ Apsley Business School v Londýne.

 

Všetkým Laureátom Zlatých medailí Collegium Humanum srdečne gratulujeme a ďakujeme za spoluprácu.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348