Zlaté medaily úspechu pre Irenu Santor a Andrzeja Wodzyńskieho

17. júna 2023 počas slávnostnej promócie absolventov Collegium Humanum v Teatr Polski A. Szyfmana vo Varšave boli Irena Santor a a Andrzej Wodzyński, majiteľ GrupyTubądzin  ocenení Zlatými medailami úspechu Collegium Humanum. Ocenenia si prevzali z rúk JM prof. dr hab. Pawła Czarneckieho, MBA, dr h.c., honorárneho konzula Uzbekistanu  Medaila je ocenením za výnimočnú umeleckú tvorbu a javiskové úspechy pani Ireny Santor a skvelé ekonomické a obchodné úspechy a výnimočné zásluhy v sociálnej oblasti Andrzeja Wodzyńskieho.

 

Odovzdávanie medailí sprevádzal koncert – prekvapenie pre pani Irenu Santor. Wiktor Kowalski, absolvent štúdia MBA na Collegium Humanum, finalista The Voice of Poland 2021, ocenený JM rektorom v júni 2022 šekom na vydanie I. vlastného disku, pre pani Santor zaspieval jej nadčasový hit „Już nie ma dzikich plaż“. Nechýbali slzy dojatia, krásne slová vyjadrujúce uznanie a úctu voči pani Santor z úst Jeho Magnificencie a srdečný príhovor pani Ireny Santor.

 

Pred samotným odovzdaním medaily pre Andrzeja Wodzyńskiehosi si hostia zhromaždení na slávnosti mohli pozrieť film predstavujúci značku Tubądzin. Film priblížil históriu a cestu, ktorú firma prešla na ceste k dosiahnutiu líderskej pozície.

Zlatá medaila úspechu Collegium Humanum je prestížnym ocenením udeľovaným našou univerzitou, ktoré má, ako povedal JM rektor – oceniť prínos poľských umelcov pre rozvoj národnej kultúry. Na predchádzajúcich slávnostiach boli Zlatou medailou úspechu ocenení m.in. DODA a Izabela Trojanowska.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348