Komise pro kvalitu vzdělávání

Splnomocnenec pre kvalitu vzdelávania: Eszter Ekker

Koordinátor študentskej praxe: Erik Tóth

Zástupca pre externé zainteresované strany: dr. jur. Gergely Romhány

Komise pro kvalitu vzdělávání:

  • Frigyes Noll-Batek – predseda
  • Zsolt Király, PhD. – podpredseda
  • Adrienn Márton – člen
  • Szilárd Kosztel – člen komisie – zástupca študentov
  • Zita Polgár – zástupca zamestnávateľov