Collegium Humanum sa stalo signatárom iniciatívy Principles for Responsible Management (PRME)

Collegium Humanum sa stalo signatárom iniciatívy Principles for Responsible Management (PRME).

 

PRME je fórum popredných svetových univerzít manažmentu, pôsobiacich pod záštitou Organizácie spojených národov (OSN). Jeho cieľom je formovanie postoja spoločenskej zodpovednosti medzi budúcimi vodcami v biznise, politike a v iných oblastiach verejného života.

 

Víziou PRME je realizácia 17. Cieľov vyrovnaného rozvoja prostredníctvom zodpovedného manažérskeho vzdelávania.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348