Vianočná vigília Collegium Humanum v Varšave

15. decembra 2021 sa v konferenčnom centre West Gate vo Varšave uskutočnila Vianočná vigília pre študentov, vyučujúcich a priateľov Collegium Humanum. Počas večera bohatého na zaujímavý program si hostia vypočuli príhovor JM rektora univerzity – prof. dr. hab. Pawła Czarneckieho, MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c., mohli si pozrieť umelecké vystúpenie skupiny Art. Jazz alebo tiež využiť sviatočný foto kútik.

Vianočnú vigíliu zahájil svojim príhovorom JM rektor univerzity – prof. Paweł Czarnecki, ktorý zúčastneným zavinšoval a zhodnotil minulý rok života univerzity ako aj spontánny a pozitívny príhovor Moniky Goździalskiej, zodpovednej za sociálne médiá.

 

Tohto podujatia sa okrem študentov zúčastnili aj vyučujúci a spolupracovníci Collegium Humanum, v tom: mgr Małgorzata Krysa, dr Patrycja Sroka – Oborska, prof. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, prof. dr Lech Kurnicki, dr Bartłomiej Machnik, prof. dr hab. Andrzej Gretkowski, mgr Marcin Goluch, mgr Aleksandra Fajęcka, dr Piotr Kosiak, mgr Tomasz Sańpruch, dr hab. Edyta Hadrowicz, mgr Anna Litwin, mgr Przemysław Cichocki, mgr Blanka Cichocka, dr Piotr Potejko, Monika Podkowińska, Zbigniew Ławniczak.

 

Do sviatočnej atmosféry hostí voviedla svetelná šou, jazzový koncert aj špeciálne vianočné pohostenie.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu

Zámocká 34, 811 01 Bratislava (Staré Mesto-Hrad), Slovensko

 

IČO 381457997

DIČ PL5252765348