Collegium Humanum partnerom XXXII ekonomického fóra v Karpači

5.-7. septembra 2023 v Karpači diskutovali predstavitelia vedy a obchodu o budúcnosti strednej a východnej Európy. Collegium Humanum bolo inštitucionálnym partnerom tejto udalosti.

 

V rámci podujatia sa uskutočnilo takmer 470 diskusných panelov. Medzi nimi aj také, ktoré sa týkali bezpečnosti, energetiky či medzinárodnej politiky. V panelovej diskusii pod názvom „Vzdelávanie budúcnosti – čo by malo ponúkať školstvo?“ diskutoval aj JM rektor prof. dr. hab. Paweł Czerniecki, MBA, dr h.c. mult., honorárny konzul Uzbekistanu.

 

„Vzdelávanie pre úspech je vzdelávaním budúcnosti založenom na formovaní mäkkých zručností – akými sú práca v tíme, schopnosť riešenia problémov, kreativita a digitálne zručnosti“ – povedal JM rektor počas panelovej diskusie. „Vzdelávanie by malo mať praktický charakter. Je potrebné vytvárať ponuku praktického vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi“ – povedal JM rektor v rozhovore pre Rzeczpospolitu.

 

V rozhovore pre INN:Poland JM rektor zdôraznil, že „Vzdelávanie nemôže zaostávať za dynamickým rozvojom technológií a trhu práce. Vysoké školy musia prispôsobiť svoje programy aktuálnym požiadavkám“.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu

Zámocká 34, 811 01 Bratislava (Staré Mesto-Hrad), Slovensko

 

IČO 381457997

DIČ PL5252765348