Spolupracujeme s Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego vo Varšave

JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu podpísal dohodu o spolupráci s XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego vo Varšave, ktoré reprezentoval riaditeľ mgr Kamil Kujawa, MBA.

 

JM rektor sa stretol aj s maturantmi varšavského lýcea. Rozprával sa s nimi o ich budúcnosti a výbere ďalšieho vzdelávania. Časť z nich vyjadrila túžbu pokračovať v štúdiu na Collegium Humanum.


Nášmu partnerovi prajeme veľa úspechov a študentov XLIII Liceum im Kazimierza Wielkiego pozývame na štúdiu na našej univerzite.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348