Collegium Humanum s nomináciou na prestížny titul – FUNDAMENT 2023

S hrdosťou informujeme, že naša univerzita získala nomináciu na titul FUNDAMENT 2023 v programe Polską Agencję Przedsiębiorczości.

FUNDAMENT je celonárodným programom v oblasti Image, promujúci subjekty, ktoré dopĺňajú svoju podnikateľskú činnosť o akcie propagujúce sociálnu zodpovednosť podniku a rozvoj kultúry, a zároveň sa svojou politikou stávajú vzorom pre iné subjekty. Sú dôkazom toho, že pevný základ je tiež základom dobre prosperujúcej firmy.

Odovzdanie ocenení sa uskutoční počas X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości v Krakove v dňoch 13.-14. novembra 2023.

Viac informácií o udalosti na stránke: https://polskikongres.pl/

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348