Akreditácia Poľskej akreditačnej komisie (Polska Komisja Akredytacyjna PKA) pre odbor psychológa v Poznani

Prezídium Poľskej akreditačnej komisie (PKA) po uskutočnení programového posudzovania a návštevy na pobočke vydala pozitívne hodnotenie pre jednostupňové magisterské štúdium v odbore psychológia na Collegium Humanum detašovaného pracoviska v Poznani. Proces vzdelávania „umožňuje študentom v odbore psychológia dosiahnuť požadované výsledky vzdelávania na jednostupňovom magisterskom štúdiu s praktickým profilom“. Zároveň bolo zdôraznené, že boli splenené všetky kritériá stanovené záväzným nariadením ministra vedy a vysokého školstva.

 

PKA udelila svoju akreditáciu na obdobie 5 rokov.

 

Ďakujeme našim študentom, pedagógom a parterom za angažovanosť a rozvoj štúdia v odbore psychológia na Collegium Humanum.

 

Všetkých záujemcov pozývame pozrieť si našu ponuku vzdelávania v odbore psychológia, ktoré získalo pozitívne hodnotenie PKA – https://humanum.pl/studia-w-poznaniu/psychologia-2/

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348