Doctor of Business Administration (DBA)

Akreditovaný program DBA sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu na pobočke v Bratislave

Doctor of Business Administration (DBA) je najprestížnejším elitným študijným programom v oblasti Executive Business Education, ktorý je rozvojom MBA štúdií.

 

Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálny kurz potvrdzujúci najvyššiu manažérsku kvalifikáciu zameranú na skúsených manažérov a podnikateľov na vysokej úrovni.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL DBA

Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálny program uznávaný v obchodnom svete ako potvrdenie najvyššej kvality vedomostí a manažérskych schopností. Dané štúdiá sú určené pre ambicióznych manažérov, ktorí využijú teoretické a praktické znalosti pre ďalší kariérny rast a svoj vlastný talent, čím zvýšia svoju hodnotu na trhu práce vo výkonnom sektore.

 

V študijnom programe Doctor of Business Administration (DBA) si vytvoríte vysokú úroveň nezávislého a kritického myslenia a naučíte sa využívať svoje rozsiahle a individuálne profesionálne úspechy pri riadení multidisciplinárneho obchodného prostredia.

 

Základné moduly postgraduálneho štúdia v programe Doctor of Business Administration (DBA) vychádzajú zo špecifických potrieb manažérskej praxe implementovaných vynikajúcimi odborníkmi v systéme prípadových štúdií v rôznych oblastiach, vrátane finančného riadenia, marketingu, riadenia ľudských zdrojov, PR a koučing.

Študijný plán

 • Marketing
 • Strategické riadenie
 • Správa a riadenie spoločností
 • Projektový manažment
 • Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov
 • Komunikácia a networking (Public
 • Relations, Social Media a Brand Management)
 • Podnikateľská etika a CSR
 • Ekonomika a financie
 • Obchodné právo (daňové, pracovné, ekonomické)
 • Rokovania, vyjednávania v podnikaní
 • Etiketa a savoir vivre v podnikaní
 • Manažérska psychológia a vedenie
 • Špeciálne prednášky

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA V ONLINE PRIJÍMACOM KONANÍ

KROK 2

PRIPRAVTE KOMPLETNÉ POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Občiansky preukaz (pre náhľad)
 • Fotokópia diplomu a dodatku o ukončení vysokoškolského vzdelania (v prípade štúdia 2. stupňa) (originál je potrebný na mieste pre náhľad)
 • Doklad o zaplatení požadovaných poplatkov na účet Univerzity

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNE Výška platby
Ročný poplatok
3 500 €
2 polročné platby
1 750 €

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením  prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet:

ACADEMIA PRIMA
Korzo Bélu Bartóka 421/36, Dunajská Streda 92901

IBAN: SK89 0900 0000 0051 0921 6545

BIC: GIBASKBX

variabilný symbol:  dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR), do poznámky uviesť meno uchádzača.

KROK 4

PRÍĎTE DO INFORMAČNÉHO CENTRA PRE ŠTUDENTOV S KOMPLETOM VYŠŠIE UVEDENÝCH DOKUMENTOV ALEBO ALEBO POŠLITE E-MAILOM

PhDr. Erich Schlesinger

Ďalšie informácie:

Štúdium bude prebiehať v slovenskom jazyku.

 

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

Štúdium bude prebiehať v Bratislave – ul. Pod Brehmi č. 4/A Polianky 841 01 Bratislava .