Inaugurácia Akademického roku 2022/23 na pobočke v Rzešove

V stredu, 19. Októbra 2022 sa uskutočnila slávnostná Inaugurácia Akademického roku 2022/23 na detašovanom pracovisku Collegium Humanum v Rzešove. Slávnosť bola spojená s oficiálnym otvorením nového sídla pobočky na ul. Okulickieho 10, aktom požehnania sídla JE biskupom dr. Janom Wątrobęom, ordinárom rzešovskej diecézy a imatrikuláciou študentov.


Inauguračnú slávnosť svojou prítomnosťou m. in. poctili: mestský radca Rzešova mgr Grażyna Szarama, riaditeľka Podkarpatskej skupiny vojvodských centier v Rzešove mgr Krystyna Wróblewska, Marzena Furtak-Żebracka reprezentujúca oddelenie značky mesta, ekonomickej spolupráce a turistiky Mestského úradu mesta Rzešov, správca farnosti Krista Kráľa v Rzešove dr Janusz Podlaszczak, predseda priemyselno-obchodnej kancelárie v Rzešove Mieczysław Łagowski, Mateusz Szatan reprezentant z Krajowa Izba Rozliczeniowa, zástupca riaditeľa vojvodského úradu práce v Rzešove, predseda športovo-kultúrneho šachového klubu Maciej Karasiński, riaditeľka psychologicko-pedagogickej poradne č. 2 v Rzešove mgr Dorota Dominik, zástupca riaditeľa oddelenia rozvoja a podpory pre vzdelávanie, Kuratorium Oświaty v Rzešove Marek Kondziołka, riaditeľ výskumno-vývojového zdravotníckeho centra MEDYK dr Artur Grzesik, prorektor pre rozvoj a spoluprácu s okolím na Rzešovskej polytechnike prof. dr hab. inż. Jaroslaw Sęp, predseda podkarpatského centra pre liečbu civilizačných ochorení Medicarpathia Lek. med. Adam Młodzianowski, predseda správnej rady zdravotníckeho centra SABAMED Lek. med. Daker Al. Soori, riaditeľ centra pre mestské inovácie Urban Lab v Rzešove Tomasz Skoczylas, riaditeľka mestského centra pre poskytovanie sociálnej pomoci v Rzešove mgr Irena Marszałek-Czekierda, zakladateľka a sociálny predseda nadácie Drzewo Życia mgr Elżbieta Pięta, riaditeľka nadácie Aktywizacja oddelenia v Rzešove Katarzyna Kędzior-Łątka, predseda Wojciech Kołodziejczyk a podpredsedníčka Aleksandra Mazur z nadácie Asyk, Elżbieta Dobrowolska a Joanna Strzępek reprezentujúce nadáciu Aprobata, predsedníčka správnej rady rzešovského združenia pre postihnuté a autistické deti SOLIS RADIUS mgr Agata Pieniążek, prorektorka pre didaktiku a vzdelávanie Collegium Humanum mgr Magdalena Szydłowska a prorektorka detašovaného pracoviska Collegium Humanum v Rzešove prof. CH dr Małgorzata Dubis, MBA.


Inauguračnú prednášku na tému: „Ako sa vysporiadať so stratou? Bioetický rozmer” predniesol prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec z Opolskej univerzity.

Centrálnym bodom slávnosti bola imatrikulácia študentov I. ročníka, v mene ktorých sľub na vlajku univerzity zložili: Piotr Nowak, Jakub Kraska, Jakub Haba, Marta Zięba-Kuźniar, Daniel Wacht, Karolina Widlak, Stanisław Motowidło, Gabriela Orłowska a Damian Piątek. Po zložení sľubu ich JM rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki symbolicky pasoval za študentov Collegium Humanum.


JM rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c. odovzdal titul profesora univerzity dr Ewe Rzeszutko-Wójcik ako aj pamätné diplomy študentom s vynikajúcimi študijnými výsledkami.


Nových študentov privítal Sebastian Krauz, predseda Univerzitnej študentskej samosprávy v Rzešove.

Slávnosť inaugurácie sprevádzal Akademický chór Rzešovskej polytechniky s piesňami: Gaude Mater Polonia, Bogurodzica Gaudeamus igitur a uzavrel ju koncert poľskej populárnej hudby v interpretácii Grzegorza Wilk.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348