Inaugurácia akademického roku 2022/23 na pobočke vo Vroclavy

V utorok, 18. októbra 2022 sa uskutočnila slávnostná Inaugurácia akademického roku 2022/23 na detašovanom pracovisku Collegium Humanum vo Vroclavy. Slávnosť bola spojená s aktom požehnania nového sídla pobočky na ul. Olavskej 11 JE biskupom dr. Maciejom Małygom, generálnym vikárom vroclavskej arcidiecézy, ako aj imatrikuláciou študentov.


Inauguračnú slávnosť svojou prítomnosťou poctili m.in.: b. generálny konzul Poľska v Toronte a Londýne a b. dolnosliezsky vojvoda Krzysztof Grzelczyk, riaditeľ Fóra pre manažérov športu dr Jerzy Kosa, predseda Programovej rady mládežníckeho centra športu mgr Waldemar Biskup, predseda Regionálneho združenia pre šírenie telesnej kultúry mgr Adam Stocki, viceprezident FISU, člen správnej rady Poľského olympijského výboru, podpredseda AZS, MBA, DBA, Dr h.c. Marian Dymalski- člen Konventu Collegium Humanum, predseda firmy Poldróg, absolvent Collegium Humanum, MBA dr Sławomir Kownacki, podpredseda Poľského zväzu suma mgr Zbigniew Zamęcki, dr Henryk Knakiewicz reprezentujúci Kliniku estetickej chirurgie, zástupca vojvodského veliteľa PSP st. brig. mgr inż. Bogusław Brud a prorektor Collegium Humanum prof. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz.


Inauguračnú prednášku na tému: „Štátna služba v Poľsku aj v zahraničí” predniesol Krzysztof Grzelczyk, b. generálny konzul Poľska v Toronte a b. dolnosliezsky vojvoda.


Centrálnym bodom slávnosti bola imatrikulácia študentov I. ročníka, v mene ktorých sľub na vlajku univerzity zložili: Agata Weiss, Julia Łakomiak, Bartłomiej Cieplik, Piotr Kloska, Aleksandra Halusiak, Khrystyna Kotsur a Sandra Fejdasz. Po sľube ich JM rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki symbolicky pasoval za študentov Collegium Humanum.


JM rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c. odovzdal študentom vyznamenaným za vynikajúci prospech pamiatkové diplomy.

Nových študentov privítal Filip Leszczyński, predseda Univerzitnej rady študentskej samosprávy vo Vroclavy.

Inauguračnú slávnosť obohatil chór „Medici Cantantes” z Univerzity zdravotníctva vo Vroclavy s piesňami: Gaude Mater Polonia, Bogurodzica Gaudeamus igitur.   

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348