Malopoľsko-svätokrížske promócie absolventov MBA v Krakove

Dňa 11. júla 2020 sa v Krakove uskutočnila slávnostná promócia absolventov postgraduálneho štúdia Executive Master of Business Administration (MBA) pre poslucháčov z Malopoľského a Svätokrížskeho vojvodstva. Slávnostnej promócii predsedal  JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. – rektor Collegium Humanum, spolu s prorektormi Aleksandrou Nowosad, MBA, a Michałom Jurczykom, DBA.  Tejto veľkolepej slávnosti ukončenia štúdia Executive Master of Business Administration (MBA) sa zúčastnil pán Tomasz Michałowski, MBA – vedúci Kancelárie ministra vedy a vysokého školstva, pán Krzysztof Kupiec, MBA – poradca ministra vedy a vysokého školstva a dr. Franciszek Romaniak, MBA – viceprezident Orlen Oil. V mene absolventov štúdia MBA sa prihovoril pán Michał Szczepaniec, MBA. Všetkým absolventom srdečne gratulujeme.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348